Zo-1

Cá nhân

1.668.000₫
/năm

Tặng 01 năm khi đăng ký 02 năm trở lên


Không giới hạn Sản phẩm

512 MB Dung lượng

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Backup hàng tuần

Số giao diện 1

Băng thông

KiotViet --

Bán hàng trên facebook --

Bán hàng tại cửa hàng

Tích hợp robots, sitemap

Tùy chỉnh Meta tag

URL Thân thiện

Cộng tác viên bán hàng

Điểm thưởng

Mã giảm giá

Chiến dịch giảm giá

Đổi / trả

Hành vi khách hàng

Báo cáo đơn hàng

Báo cáo doanh thu

Responsive

Live chat / Support

Đa ngôn ngữ --

Ứng dụng facebook --

Đối tác vận chuyển

Thanh toán online

Tủy chỉnh giao diện

Quản lý kho hàng

Quản lý khách hàng

Quản lý cửa hàng

Đăng ký

Zo-2

StartUp

2.388.000₫
/năm

Tặng 01 năm khi đăng ký 02 năm trở lên


Không giới hạn Sản phẩm

1 GB Dung lượng

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Chứng chỉ bảo mật SSL

Backup hàng tuần

Số giao diện 2

Băng thông Không giới hạn

KiotViet

Bán hàng trên facebook

Bán hàng tại cửa hàng

Tích hợp robots, sitemap

Tùy chỉnh Meta tag

URL Thân thiện

Cộng tác viên bán hàng

Điểm thưởng

Mã giảm giá

Chiến dịch giảm giá

Đổi / trả

Hành vi khách hàng

Báo cáo đơn hàng

Báo cáo doanh thu

Responsive

Live chat / Support

Đa ngôn ngữ

Ứng dụng facebook

Đối tác vận chuyển

Thanh toán online

Tủy chỉnh giao diện

Quản lý kho hàng

Quản lý khách hàng

Quản lý cửa hàng

Đăng ký

Zo-3

Doanh nghiệp

3.588.000₫
/năm

Tặng 01 năm khi đăng ký 02 năm trở lên


Không giới hạn Sản phẩm

2 GB Dung lượng

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Chứng chỉ bảo mật SSL

Bỏ bản quyền Atoz

Tạo Landing Page

Backup hàng tuần

Số giao diện 5

Băng thông Không giới hạn

KiotViet

Bán hàng trên facebook

Bán hàng tại cửa hàng

Tích hợp robots, sitemap

Tùy chỉnh Meta tag

URL Thân thiện

Cộng tác viên bán hàng

Điểm thưởng

Mã giảm giá

Chiến dịch giảm giá

Đổi / trả

Hành vi khách hàng

Báo cáo đơn hàng

Báo cáo doanh thu

Responsive

Live chat / Support

Đa ngôn ngữ

Ứng dụng facebook

Đối tác vận chuyển

Thanh toán online

Tủy chỉnh giao diện

Quản lý kho hàng

Quản lý khách hàng

Quản lý cửa hàng

Đăng ký

Zo-4

Thương hiệu

4.788.000₫
/năm

Tặng 01 năm khi đăng ký 02 năm trở lên


Không giới hạn Sản phẩm

5 GB Dung lượng

Hỗ trợ hoàn thiện Website

Chứng chỉ bảo mật SSL

Bỏ bản quyền Atoz

Tạo Landing Page

IP Riêng

Backup hàng tuần

Số giao diện Không giới hạn

Băng thông Không giới hạn

KiotViet

Bán hàng trên facebook

Bán hàng tại cửa hàng

Tích hợp robots, sitemap

Tùy chỉnh Meta tag

URL Thân thiện

Cộng tác viên bán hàng

Điểm thưởng

Mã giảm giá

Chiến dịch giảm giá

Đổi / trả

Hành vi khách hàng

Báo cáo đơn hàng

Báo cáo doanh thu

Responsive

Live chat / Support

Đa ngôn ngữ

Ứng dụng facebook

Đối tác vận chuyển

Thanh toán online

Tủy chỉnh giao diện

Quản lý kho hàng

Quản lý khách hàng

Quản lý cửa hàng

Đăng ký

Tạo website chuyên nghiệp với AtoZ

Thật dễ dàng để có một website bán hàng hoàn chỉnh, bạn được sử dụng đầy đủ mọi tính năng của web và hoàn toàn miễn phí trong 15 ngày